Altres serveis

Altres serveis

Avaluació d’Impacte Ambiental

Plans Cinegètics per a les Àrees Privades de Caça.

Valoració de finques

Valoracions de danys (causats per incendis forestals o d’altres catàstrofes).

Valoracions pericials

Delimitació de finques i localització de termes amb GPS

Acompanyament en afitaments i amollonaments

Informes de delimitació de finques amb localització de termes

Plans d’Actuació Municipal (PAM)

Plans de Prevenció d’Incendis Forestals (PPIF)

Plans d’Autoprotecció d’Urbanitzacions (PAU)

Serveis cartogràfics a mida.

Creació de mapes en paper i murals. Treballem sobre topografia i fotografies aèries actuals i antigues (almenys fins a 1956), amb la possibilitat d’editar la cartografia i incloure-hi límits. Possibilitat d’impressió en paper fotogràfic.

Cartografia de finques per a la inclusió en escriptures de compra-venta.

Cartografia cadastral

Cartografia temàtica. Mapes de vegetació, mapes de senders per a turisme rural.

Mapes Google Earth, es pot fer el mateix que donem en paper però amb les fotos de les termes posades al lloc.

Servei de compra-venta de finques

Treballs realitzats

Ponències a la Universitat Catalana d’Estiu de la Natura (UCEN) en temes relacionats amb l’aprofitament dels recursos naturals.