Assessorament i gestoria

Assessorament i gestoria

Ajuts.

Tramitem ajuts a la gestió forestal sostenible, per a Espais Naturals Protegits, per a biomassa, etc.

Tramitació, assessorament i seguiment.

Cadastre

Tràmits amb la Direcció General del Cadastre (actualitzacions i modificacions cadastrals), tramitació de correccions en la delimitació de finques i canvis d’ús del sòl (rompudes, noves pastures, etc.)

Agència Catalana de l’Aigua.

Permisos i sol·licituds d’aprofitaments d’aigua (p.e. pous).

Tramitació de permisos de tallada en zones de policia (pollancres)

Elaboració de mapes d’inundabilitat de lleres

Assegurances contra el foc de les finques.

Recursos sobre sancions

Assessorament personalitzat sobre tot el que envolta les finques rústiques: silvicultura, ramaderia, gestió de la caça, etc.

Treballs realitzats

Ajuts.

Cadastre

Agència Catalana de l’Aigua.

Assegurances contra el foc de les finques.