background

Àrea forestal

Àrea forestal

 • Plans Tècnics de Gestió i Millora Forestal (PTGMF) per a finques rústiques privades 
 • Projectes d’Ordenació (PO) per a finques rústiques de propietat pública o del comú de veïns
 • Direccions d’obra de treballs forestals
  • Control i seguiment dels treballs, comercialització de fusta, recerca de personal per a realització dels treballs forestals, ...
 • Projectes de repoblació forestal
 • Biomassa forestal
 • Inventaris forestals a mida

Treballs realitzats

 • Projecte d’Ordenació dels Boscos Municipals d’Abella de la Conca
 • Projecte d’Ordenació dels Boscos Municipals d’Isona i Conca Dellà
 • Direcció d’obra de treballs forestals. Control i seguiment de l’execució de tot el pla de gestió dels boscos municipals de l’Ajuntament de Terrassa.
 • Inventari forestal per a la Diputació de Barcelona a nivell municipal de més de 20 municipi al Berguedà, l’Anoia, el Lluçanès, i el massís de Collserola.
 • Inventari de camins a la comarca del Berguedà per a la Diputació de Barcelona