background

Àrea agrícola i rural

Àrea agrícola

 • Legallització de granges
 • Contracte Global d'explotació

Àrea rural

 • Projectes de punts d’aigua
 • Projectes de camins.
 • Projectes d’edificacions.
 • Altres
  • Projectes de reg i drenatge.
  • Projectes de jardineria.
  • Alçaments topogràfics.