background

Assessorament i gestoria

Assessorament i gestoria

 • Ajuts.
  • Tramitem ajuts a la gestió forestal sostenible, per a Espais Naturals Protegits, per a biomassa, etc.
  • Tramitació, assessorament i seguiment.
 • Cadastre
  • Tràmits amb la Direcció General del Cadastre (actualitzacions i modificacions cadastrals), tramitació de correccions en la delimitació de finques i canvis d’ús del sòl (rompudes, noves pastures, etc.)
 • Agència Catalana de l’Aigua.
  • Permisos i sol·licituds d’aprofitaments d’aigua (p.e. pous).
  • Tramitació de permisos de tallada en zones de policia (pollancres)
  • Elaboració de mapes d’inundabilitat de lleres
 • Assegurances contra el foc de les finques.
 • Recursos sobre sancions
 • Assessorament personalitzat sobre tot el que envolta les finques rústiques: silvicultura, ramaderia, gestió de la caça, etc.

Treballs realitzats

 • Ajuts. 
 • Cadastre
 • Agència Catalana de l’Aigua.
 • Assegurances contra el foc de les finques.