Àrea forestal

Àrea forestal

Plans Tècnics de Gestió i Millora Forestal (PTGMF) per a finques rústiques privades

Projectes d’Ordenació (PO) per a finques rústiques de propietat pública o del comú de veïns

Direccions d’obra de treballs forestals

Control i seguiment dels treballs, comercialització de fusta, recerca de personal per a realització dels treballs forestals, ...

Projectes de repoblació forestal

Biomassa forestal

Inventaris forestals a mida

Treballs realitzats

Centenars de PTGMF realitzats arreu de Catalunya

Projecte d’Ordenació dels Boscos Municipals d’Abella de la Conca

Projecte d’Ordenació dels Boscos Municipals d’Isona i Conca Dellà

Direcció d’obra de treballs forestals. Control i seguiment de l’execució de tot el pla de gestió dels boscos municipals de l’Ajuntament de Terrassa.

Inventari forestal per a la Diputació de Barcelona a nivell municipal de més de 20 municipi al Berguedà, l’Anoia, el Lluçanès, i el massís de Collserola.

Inventari de camins a la comarca del Berguedà per a la Diputació de Barcelona